Styrelsen

Ordförande
Kommunjurist Niklas Witt
Flens kommun
Tfn: 0157-430 098
E-post: niklas.witt@flen.se

Vice ordförande
Stadsadvokat Anna Agardh
Stockholms stad
Tfn: 08-508 29 726
E-post: anna.agardh@stockholm.se

Ledamöter
Kommunjurist Åke Marmander (kassör)
Partille kommun
Tfn: 031-392 21 25
E-post: ake.marmander@partille.se

Stadsjurist Ellinor Malmborg (Sekreterare)
Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 04 04
E-post: ellinor.malmborg@stadshuset.goteborg.se 

Regionjurist Henrik Sandberg
Region Västerbotten
Tfn: 090-785 73 07
E-post: henrik.sandberg@vllregionvasterbotten.se

Suppleanter
Chefsjurist  Lisa Holmdahl-Pedersen
Göteborgs Stad
Telefon: 031-3681777
E-post: lisa.holmdahl.pedersen@stadsbyggnad.goteborg.se

Förbundsjurist Hampus Allerstrand
Sveriges Kommuner och Regioner
Telefon: 08-452 70 00
E-post: hampus.allerstrand@skr.se 

Regionjurist Viktoria Skog
Region Stockholm 
Telefon:
E-post: viktoria.skog@regionstockholm.se 

Revisorer
Kommunjurist Helena Bavrell Östblom
Uppsala kommun
Tfn: 018-727 12 19
E-post: helena.bavrell-ostblom@uppsala.se

Stadsjurist Lena Grapp
Uppsala kommun
Tfn: 018-727 16 38
E-post: lena.grapp@uppsala.se

Revisorssuppleant
Regionjurist Nicolai Sundblad
Region Stockholm

Valberedning
Chefsjuristen Mats Wallmark, Halmstad kommun  (sammankallande)
Chefsjuristen Helene Molander, Upphandlingsmyndigheten
Förbundsjurist Per Hemmingsson, Sveriges kommuner och Regioner