Styrelsen

Ordförande
Kommunjurist Niklas Witt
Flens kommun
Tfn: 0157-430 098
E-post: niklas.witt@flen.se

Vice ordförande
Stadsadvokat Anna Agardh
Stockholms stad
Tfn: 08-508 29 726
E-post: anna.agardh@stockholm.se

Ledamöter
Kommunjurist Åke Marmander (kassör)
Partille kommun
Tfn: 031-392 21 25
E-post: ake.marmander@partille.se

Enhetschef Juridik Helene Molander (Sekreterare)
Region Stockholm
Tfn: 070-737 44 57
E-post: helene.molander@regionstockholm.se

Regionjurist Henrik Sandberg
Region Västerbotten
Tfn: 090-785 73 07
E-post: henrik.sandberg@vllregionvasterbotten.se

Suppleanter
Stadsjurist Ellinor Malmborg
Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 04 04
E-post: ellinor.malmborg@stadshuset.goteborg.se

Kommunjurist  Lisa Holmdahl-Pedersen
Varbergs kommun
Telefon: 0340-88110
E-post: lisa.holmdahl-pedersen@varberg.se

Förbundsjuristen Hampus Allerstrand
Sveriges Kommuner och Regioner
Telefon: 08-452 70 00

Revisorer
Kommunjurist Helena Bavrell Östblom
Uppsala kommun
Tfn: 018-727 12 19
E-post: helena.bavrell-ostblom@uppsala.se

Stadsjurist Lena Grapp
Uppsala kommun
Tfn: 018-727 16 38
E-post: lena.grapp@uppsala.se


Revisorssuppleant
Regionjurist Nicolai Sundblad
Region Stockholm

Valberedning
Chefsjuristen Kristina Westerlind, Stockholms stad (sammankallande)

Chefsjuristen Anne Rundquist, Region Stockholm

Förbundsjuristen Lena Dalman, Sveriges Kommuner och Regioner