Styrelsen

Ordförande
Kommunjurist Niklas Witt
Flens kommun
Tfn: 0157-430 098
E-post: niklas.witt@flen.se

Vice ordförande
Vice stadsjurist Kristina Westerlind
Stockholms stad
Tfn: 08-508 297 41 
E-post: kristina.westerlind@stockholm.se

Ledamöter
Kommunjurist Åke Marmander
Partille kommun
Tfn: 031-792 10 00
E-post: ake.marmander@partille.se

Kommunjurist Mats Wallmark
Halmstad kommun
Tfn: 035-13 73 55
E-post: mats.wallmark@halmstad.se


Stadsjurist Nora O'Dowd
Göteborgs stad
Tfn: 031-368 01 51
E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se


Suppleanter
Jurist Johan Larsson
Landahl Advokatbyrå
Tfn: 08-66 66 737
E-post: johan.larsson@landahl.se

Landstingsjurist  Henrik Sandberg
Region Västerbotten
Tfn: 090-785 73 07
E-post: henrik.sandberg@vll.se

Avdelningschef Juridik Helene Molander
Region Stockholm
Tfn: 070-737 44 57
E-post: helene.molander@sll.se
 

Revisorer
Kommunjurist Helena Bavrell Östblom
Uppsala kommun
Tfn: 018-727 12 19
E-post: helena.bavrell-ostblom@uppsala.se

Administrativ direktör Johan Lindberg
Danderyds kommun


Revisorssuppleant
Stadsjurist Lena Grapp
Uppsala kommun
Tfn: 018-727 16 38
E-post: lena.grapp@uppsala.se

Valberedning
Chefsjuristen Anne Rundquist, Region Stockholm

Förbundsjuristen Lena Dalman, Sveriges Kommuner och Landsting

Stadsjuristen Louise Streiby, Borås Stad