Styrelsen

Ordförande
Kommunjurist Niklas Witt
Flens kommun
Tfn: 0157-430 098
E-post: niklas.witt@flen.se

Vice ordförande
Vice stadsjurist Kristina Westerlind
Stockholms stad
Tfn: 08-508 297 41 
E-post: kristina.westerlind@stockholm.se

Sekreterare
Stadsjurist Åke Marmander
Stadsledningskansliet
Borås Stad
Tfn: 033-35 70 71
E-post: ake.marmander@boras.se

Kassör
Kommunjurist Mats Wallmark
Halmstad kommun
Tfn: 035-13 73 55
E-post: mats.wallmark@halmstad.se

Ledamöter
Stadsjurist Nora O'Dowd
Göteborgs stad
Tfn: 031-368 01 51
E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se


Suppleanter
Förbundsjurist Johan Larsson
Sveriges Kommuner och Landsting
Tfn: 08-452 79 79
E-post: johan.larsson@skl.se

Landstingsjurist  Henrik Sandberg
Västerbottens läns landsting
Tfn: 090-785 73 07
E-post: henrik.sandberg@vll.se

Administrativ direktör / Chefsjurist Elin Ask
Helsingborgs stad
Tfn: 042-10 35 23
E-post: elin.ask@helsingborg.se


Revisorer
Kommunjurist Helena Bavrell Östblom
Uppsala kommun
Tfn: 018-727 12 19
E-post: helena.bavrell-ostblom@uppsala.se

Kanslichef Staffan Källström
Gnesta kommun
Tfn: 0158-275 104   
E-post: staffan.kallstrom@gnesta.se


Revisorssuppleant
Stadsjurist Lena Grapp
Uppsala kommun
Tfn: 018-727 16 38
E-post: lena.grapp@uppsala.se

Valberedning
Förbundsjurist Staffan Wikell
Sveriges Kommuner och Landsting
E-post: staffan.wikell@skl.se

Förbundsjurist Helena Meier
Nacka kommun
E-post: helena.meier@skl.se

Chefsjurist Alexandra Eriksson
Eskilstuna kommun
E-post: alexandra.eriksson@eskilstuna.se