Välkommen till SKJF

​Sveriges Kommunaljuridiska Förening är intresseföreningen för dig som är stads-/kommunjurist, landstingsjurist eller i övrigt anställd som jurist i kommun, landsting eller dess bolag

Sveriges Kommunaljuridiska Förening är intresseföreningen för dig som är stads-/kommunjurist, landstingsjurist eller i övrigt anställd som jurist i kommun, landsting eller dess bolag. Även andra inom det kommunaljuridiska ämnesområdet kan bli medlemmar.
Föreningens syfte är att ge dig som medlem vidgade kunskaper inom det kommunaljuridiska verksamhetsfältet och tillfälle till utbyte av synpunkter i ämnen som rör din yrkesverksamhet.

Varje år hålls årsmöte med studiedagar i någon av landets kommuner. Förutom föreläsningar i ämnen som rör medlemmarnas yrkesverksamhet ges då också utrymme för samvaro med kollegor. Utöver studiedagarna anordnas kostnadsfria halvdagsseminarier i form av öppet forum.

Historia

Nyheter

Anmälan öppen till 2018 års studiedagar d. 23–24 augusti i Sunne!
“Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land, du krona bland Svea rikes länder!
Och komme jag än mitt i det förlovade land, till Värmland jag ändock återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö, så vet jag att aldrig jag mig ångrar.”

Med orden från första versen i Anders Fryxells Värmlandsvisa ska du vara varmt välkommen till Sunne och Sveriges Kommunaljuridiska Förenings årsmöte och studiedagar. Årets program innehåller som vanligt aktuella ämnen och intressanta föreläsare.

Ämnena skiftar från krisarbete, avtalssamverkan, #metoo, skadestånd ur ett europarättsligt perspektiv och ordningslagen till förenklade upphandlingsregler och frågor om markanvändning.

Jag hoppas att vi ses i Sunne!
 
Niklas Witt
Ordförande i SKJF

Betalning av medlemsavgift för år 2018

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till Sveriges Kommunaljuridiska förening.

Årsavgiften gäller per kalenderår och aktuell betalning avser år 2018.
-          Årsavgiften är 300 kr för medlemmar.
-          Emeritii betalar registreringsavgift på 100 kr.
Avgiften betalas in senast 2018-06-30 på föreningens bankgirokonto 5128-0147.

Glöm inte att alltid ange namnet/namnen för den/dem som betalningen avser!
 

Genomförda aktiviteter m.m.

13 april 2018 – Öppet Forum, Umeå
Staffan Ingmanson och Tobias Indén, båda verksamma vid Umeå universitet, föreläste på temat EU-rätten och kommunerna.Föreläsningen omfattade två teman:

  • EU:s rättskällor och dess nationella genomslag – en allmän genomgång om EU-rättens påverkan inom den kommunala sektorn.
  • EU:s statsstödsreglering – ett specifikt exempel på EU-rättens betydelse för Sveriges kommuner.


Staffan Ingmanson är jur. dr i europeisk integrationsrätt. Han undervisar och forskar i arbetsrätt och EU-rättsliga frågor med anknytning till fri rörlighet, arbetsmarknad och det europeiska medborgarskapet.

Tobias Indén är docent och jur.dr. Han har sedan 2004 forskat och undervisat med inriktning mot kommunal-, konkurrens-, statsstöds- och upphandlingsrätt.
 

15 december 2017 – Öppet forum om styrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen, Stockholm
Daniel Stattin, professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Uppsala universitet, presenterade sitt forskningsprojekt om styrelsens förstärkta uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a-b §§ kommunallagen.

Syftet med projektet är att kartlägga den praxis avseende tillämpning av bestämmelserna som hittills utbildats i kommuner och landsting, att värdera denna praxis mot bakgrund av reglerna i kommunallagen, aktiebolagslagen och god bolagsstyrning samt att föreslå riktlinjer för den framtida tillämpningen. Deltagarna fick en genomgång av projektet och det bjöds även på fikabuffé med möjlighet till diskussioner och nätverkande.


Rapport från Öppet forum om nya LOU, 22 september 2017, Helsingborg

Med en stor portion engagemang och humor lotsade Anna Larsson och Joel Lack, båda bolagsjurister på SKL Kommentus, nära 30 medlemmar genom fyra spännande teman inom ramen för nya LOU. Anna och Joels presentation hittar du i arkivet.


Studiedagar 2017, 24-25 augusti, Sundsvall
Tack till alla medlemmar och föreläsare för bra studiedagar. Talarnas presentationer läggs ut under sidan 'För medlemmar'. SKJF:s studiedagar 2018 kommer hållas i Sunne.