Välkommen till SKJF

​Sveriges Kommunaljuridiska Förening är intresseföreningen för dig som är stads-/kommunjurist, regionjurist eller i övrigt anställd som jurist i kommun, region eller dess bolag

Sveriges Kommunaljuridiska Förening är intresseföreningen för dig som är stads-/kommunjurist, regionjurist eller i övrigt anställd som jurist i kommun, region eller dess bolag. Även andra inom det kommunaljuridiska ämnesområdet kan bli medlemmar.

Föreningens syfte är att ge dig som medlem vidgade kunskaper inom det kommunaljuridiska verksamhetsfältet och tillfälle till utbyte av synpunkter i ämnen som rör din yrkesverksamhet. Medlemsavgiften är 300 kr per år.

Varje år hålls årsmöte med studiedagar i någon av landets kommuner. Förutom föreläsningar i ämnen som rör medlemmarnas yrkesverksamhet ges då också utrymme för samvaro med kollegor. Utöver studiedagarna anordnas kostnadsfria halvdagsseminarier i form av öppet forum.

Historia

Nyheter

Studiedagar 2021
Klicka på länken för en presentation av platsen för 2021-års studiedagar.

Presentation av plats 2021

Studiedagar 26-27 november 2020 i Örebro. INSTÄLLT
Mot bakgrund av den nuvarande situationen gällande smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 ser styrelsen inget annat alternativ än att ställa in årets studiedagar. Vi beklagar detta och återkommer inom kort med mer information till er som redan har hunnit att anmäla er. 
 

Öppet Forum om lokala ordningsföreskrifter d. 24 januari 2020 i Stockholm
Nya företeelser i den offentliga miljön skapar juridiska utmaningar och ställer olika lagstiftningskomplex mot varandra. Kan de lokala ordningsföreskrifterna vara en del av lösningen och hur utformar vi sådana föreskrifter på ett rättsligt hållbart sätt? 

Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt tillika författare till ordningslagskommentaren föreläste. Medverkade gjorde även Johan Kust från Polismyndigheten samt förbundsjuristen Johan Larsson.

2020 års studiedagar i hålls d. 26 - 28/8 i Örebro - boka in redan nu!
Mer information  publiceras löpande.
 
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Anna Steen"

Genomförda aktiviteter m.m.

2019 års studiedagar i Karlskrona - tack till alla deltagare!
Karlskrona bjöd på sol, spännande föreläsningar och trevlig samvaro. Vi ses förhoppningsvis igen år 2020 i Örebro.

Nätverksmöte i Sveriges Nätverk för statsstöd  fredagen den 24 maj 2019

Vid årets andra nätverksmöte i samverkan med Upphandlingsmyndighetens
statsstödsfunktion behandlades möjligheterna att lämna statligt
stöd. Programmet fokuserade på kommuner och regioners förutsättningar att finansiera
sådant där statsstödsreglerna måste beaktas.

Öppet Forum - Molntjänster, fredagen d. 1 mars 2019 i Stockholm
Jeanna Thorslund och Staffan Wikell, båda vid Sveriges Kommuner och Landsting höll en uppskattad föreläsning om temat molntjänster; vad man bör tänka på när man nyttjar sådana tjänster, tillhörande integritets- och dataskyddsfrågor, samt behandlingen av sekretessreglerade uppgifter i samband med användningen av vissa typer av molntjänster.

Du hittar Jeannas och Staffans presentation under rukbriken "Om/Medlemmar/För medlemmar".

Öppet Forum - Uppföljning GDPR, fredagen d. 14 december 2018 i Göteborg
Johan Strand från Datainspektionen talade bland annat om Datainspektionens erfarenheter hittills av den nya regleringen och slutsatser efter den tillsyn som genomförts.
 

 2018 års studiedagar d. 23–24 augusti i Sunne
Även årets studiedagar får betraktas som en succé med c:a 150 deltagare och ett antal namnkunniga föreläsare samt, inte minst, trevlig och givande samvaro.  Ett stort tack från styrelsen till alla deltagare! Talarnas presentationer läggs ut under sidan 'För medlemmar'.

Nu påbörjar styrelsen på allvar arbetet med 2019 års studiedagar - välkomna!

13 april 2018 – Öppet Forum, Umeå
Staffan Ingmanson och Tobias Indén, båda verksamma vid Umeå universitet, föreläste på temat EU-rätten och kommunerna.Föreläsningen omfattade två teman:

  • EU:s rättskällor och dess nationella genomslag – en allmän genomgång om EU-rättens påverkan inom den kommunala sektorn.
  • EU:s statsstödsreglering – ett specifikt exempel på EU-rättens betydelse för Sveriges kommuner.


Staffan Ingmanson är jur. dr i europeisk integrationsrätt. Han undervisar och forskar i arbetsrätt och EU-rättsliga frågor med anknytning till fri rörlighet, arbetsmarknad och det europeiska medborgarskapet.

Tobias Indén är docent och jur.dr. Han har sedan 2004 forskat och undervisat med inriktning mot kommunal-, konkurrens-, statsstöds- och upphandlingsrätt.
 

15 december 2017 – Öppet forum om styrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen, Stockholm
Daniel Stattin, professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Uppsala universitet, presenterade sitt forskningsprojekt om styrelsens förstärkta uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a-b §§ kommunallagen.

Syftet med projektet är att kartlägga den praxis avseende tillämpning av bestämmelserna som hittills utbildats i kommuner och landsting, att värdera denna praxis mot bakgrund av reglerna i kommunallagen, aktiebolagslagen och god bolagsstyrning samt att föreslå riktlinjer för den framtida tillämpningen. Deltagarna fick en genomgång av projektet och det bjöds även på fikabuffé med möjlighet till diskussioner och nätverkande.


Rapport från Öppet forum om nya LOU, 22 september 2017, Helsingborg

Med en stor portion engagemang och humor lotsade Anna Larsson och Joel Lack, båda bolagsjurister på SKL Kommentus, nära 30 medlemmar genom fyra spännande teman inom ramen för nya LOU. Anna och Joels presentation hittar du i arkivet.


Studiedagar 2017, 24-25 augusti, Sundsvall
Tack till alla medlemmar och föreläsare för bra studiedagar. Talarnas presentationer läggs ut under sidan 'För medlemmar'. SKJF:s studiedagar 2018 kommer hållas i Sunne.