Medlem

Medlemsansökan, ändring av uppgifter, inloggning m.m.

Årsavgiften är för närvarande 300 kr och gäller kalenderår.

Så snart vi erhållit din skriftliga ansökan kontaktar vi dig via mail och bekräftar att vi fått din anmälan.

Vi ber dig därefter betala in avgiften direkt på föreningens bankgiro, 
nr 5128-0147; betalningsmottagare Sveriges Kommunaljuridiska Förening.
Om du vill kan vi posta dig en betalningsavi.

Medlemmar i SKJF har via denna hemsida tillgång till SKJF:s medlemsmatrikel. För att dina uppgifter ska kunna läggas ut där krävs ditt medgivande. För att matrikeln ska bli så komplett som möjligt är det vår förhoppning att du lämnar sådant medgivande.

Jag ansöker härmed om medlemskap i SKJF och samtycker till att mina personuppgifter läggs ut på SKJF:s hemsida.

Ansökan


Information om behandling av personuppgift
I och med att du beviljas medlemskap, kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett register hos SKJF. De
registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera medlemskapet och föreningen. Uppgifterna utnyttjas
även av Sveriges Kommuner och Landsting. Uppgifterna sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete. SKJF är skyldig att på
din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla
besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 §). Information om behandling
av personuppgifter lämnas av SKJF som är personuppgiftsansvarig. Tfn 07-452 79 73. Ansökan enligt 26 § PuL tillställs
SKJF, c/o Lena dalman, Sveriges kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm.