2020 håller föreningen årsmöte och studiedagar i d. 26-28 augusti Örebro

Mer information publiceras på hemsidan löpande.