2021 håller föreningen årsmöte och studiedagar 2022 oktober i Borås

Mer information publiceras på hemsidan löpande.