22-24 augusti 2018 håller föreningen årsmöte och studiedagar i Sunne


“Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land, du krona bland Svea rikes länder!
Och komme jag än mitt i det förlovade land, till Värmland jag ändock återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö, så vet jag att aldrig jag mig ångrar.”

Med orden från första versen i Anders Fryxells Värmlandsvisa ska du vara varmt välkommen till Sunne och Sveriges Kommunaljuridiska Förenings årsmöte och studiedagar. Årets program innehåller som vanligt aktuella ämnen och intressanta föreläsare.

Ämnena skiftar från krisarbete, avtalssamverkan, #metoo, skadestånd ur ett europarättsligt perspektiv och ordningslagen till förenklade upphandlingsregler och frågor om markanvändning.

Jag hoppas att vi ses i Sunne!

Länk till anmälan
 
Niklas Witt
Ordförande i SKJF